หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นางมนัสนันท์ โฮมประเสริฐ
ปลัด อบต.
โทร : 061-1639982
 
กองคลัง
 


นางอัมพร วงศ์จันทร์นา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885614268


นางสาววรรณิษา ภูมิกระจาย
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
โทร : 090-8211938


นางจำปา ขันทะสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 095-8353455กองคลังกองคลังกองคลังกองคลัง