หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นางมนัสนันท์ โฮมประเสริฐ
ปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด
 


นายอนันท์ ฐานะทรัพปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรศรี แสงเพรช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรัชนีกร อุทธตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางอรดี สีมหานาม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางศิรินภา เดชศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายฌาณวัฒน์ ราชพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 094-3792726


นายทานิน จันทะลิไสย์
นักการ