หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นางมนัสนันท์ โฮมประเสริฐ
ปลัด อบต.
โทร : 061-1639982
 
สำนักงานปลัด
 


นายอนันท์ ฐานะทรัพปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-0076002


นางสาวพรศรี แสงเพรช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 094-3282897


นางสาวรัชนีกร อุทธตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 089-5723285


นางอรดี สีมหานาม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 091-6668645


นางศิรินภา เดชศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-1105646


นายฌาณวัฒน์ ราชพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 094-3792726


นายทานิน จันทะลิไสย์
นักการ
โทร : 0611670597