หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
การบริหารบุคคล
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอนันท์ ฐานะทรัพย์ปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
โทร : 0656613466
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอนันท์ ฐานะทรัพย์ปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-6613466
นางอัมพร วงษ์จันทร์นา
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5614268
นายประทีป รัตนวุฒิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-6700584