องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วเมธี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
การบริหารบุคคล
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลนาด้วง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลแก้วเมธีอยู่กันอย่างเรียบง่าย สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และด้านศาสนาวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ชาวตำบลมีจิตใจที่ดีงาม และมีความพร้อมในการช่วยกันสรรค์สร้าง ให้ตำบลแก้วเมธีให้น่าอยู่ต่อไป
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา รองลงมาคือ คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ

วัด จำนวน 2 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ประเพณี จำนวน 3 ประเพณี ดังนี้

ประเพณีเข้าพรรษา

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์
งานประจำปี จำนวน 3 งาน ดังนี้

งานโต้ลมหนาว

ชมค้างคาว

ภู่ค่าวสวย
 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ จักรสาน

ภาษาถิ่น คือ ไทเลย
 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย