หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)