หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)