หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศมาตรการการขัดกันของผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบน [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในดารจัเซื้อจัดจ้าง [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีเข้าสู่ตำแหน่ง (ระบบแท่ง) 2559 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)