หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
งบรายยรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)