หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
หรือพรักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติที่ว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 14.30 น. โดย คุณ ปภาวิน สินภูธรณ์

ผู้เข้าชม 755 ท่าน