หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปรูกสร้าง ทราบระยะเวลาในการดำเนินการเก็บภาษี ประจำปี 2564  
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงระบาดอย่างรุนเรงต่อเนื่องจากปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฐฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พใศใ 2564 เพื่ิให้เหมะสมกับสภ่พความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน ดังนั้น อบต.แก้วเมธี ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 11.59 น. โดย คุณ รัตนโชติ พิมคีรี

ผู้เข้าชม 56 ท่าน