หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
กำหนดจัดประชุมสภาตำบล อบต.แก้วเมธี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครี้งที่1/2563  
 

18 พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.00 น.  งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี  กำหนดจัดประชุมสภาตำบล อบต.แก้วเมธี  สมัยสามัญสมัยที่  4 ประจำปี  2563  ครี้งที่1/2563  ณ  ห้องประชุมแก้วเมธี   องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  นายก อบต.แก้วเมธี แจ้งข้อราชการเพื่อทราบ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพื่อพิจารณาการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมฯ และรับรองรายงานการประชุมคร้้งที่แล้ว(สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2563 วันที่  24  กันยายน  2563)   พร้อมแนะนำนายฌาณวัฒน์  ราชพัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง อบต.แก้วเมธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 09.28 น. โดย คุณ รัตนโชติ พิมคีรี

ผู้เข้าชม 296 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X