หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในจังหวัดเลย  
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง
นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  ผู้อำวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.แก้วเมธี  พร้อมทั้ง  
นางบุบผา  ศรีดงพลับ (ประธานกรรมการ การเลือกตั้ง)
นายไพบูณณ์  สาริยา (กรรมการเลือกตั้ง)
นางสาวอุบล  วรรณทองสุข (กรรมการเลือกตั้ง)  และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง  และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกภา อบต.แก้วเมธี และนายก อบต.แก้สเมธี
ได้เข้าร่วม โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในจังหวัดเลย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 11.33 น. โดย คุณ รัตนโชติ พิมคีรี

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X