หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนักเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี 2564 (Desertification & Drought Day)  ภายใต้แนวคิด Restoration Land Recovery  ฟื้นฟูปฐพีฟื้นชีวีที่มั่นคง  เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลพกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคระบาด COVID-19 ผ่านการสร้่างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรที่ดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 11.43 น. โดย คุณ รัตนโชติ พิมคีรี

ผู้เข้าชม 17 ท่าน