หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายสมยศ กาเกตุ
ประธานสภา
 


นายจิรัฐติกาล กอมาตย์
รองประธานสภา


นายจารุพงษ์ มะณีดา
เลขานุการสภา
 
 


นายดำริ อ้วนศิริ
สมาชิกสภา อบต.ม.2


นายเพชรสยาม แก้วยอดนิล
สมาชิกสภา อบต.ม.4


นายคมกริช คำวีระ
สมาชิกสภา อบต.ม.4


นายประดิษฐ์ สิงหาร
สมาชิกสภา อบต.ม.5


นายอุดร ภูครองหิน
สมาชิกสภา อบต.ม.6


นายน้อย วิสัย
สมาชิกสภา อบต.ม.6