หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายสมยศ กาเกตุ
ประธานสภา อบต.แก้วเมธี
โทร : 065-2534426
 


นายจิรัฐติกาล กอมาตย์
รองประธานสภา
โทร : 098-1238427


นายดำริ อ้วนศิริ
สมาชิกสภา อบต.ม.2
 
 


นายเพชรสยาม แก้วยอดนิล
สมาชิกสภา อบต.ม.4
โทร : 080-0088752


นายคมกริช คำวีระ
สมาชิกสภา อบต.ม.4
โทร : 0962128973


นายประดิษฐ์ สิงหาร
สมาชิกสภา อบต.ม.5
โทร : 083-3429286


นายอุดร ภูครองหิน
สมาชิกสภา อบต.ม.6
โทร : 088-7356964


นายน้อย วิสัย
สมาชิกสภา อบต.ม.6
โทร : 062-1271656


นายสายทอง แก้วกันหา
สมาชิกสภา อบต.ม.7