หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 


 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ว2846 การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.5/ 6392 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างฯ (ขอเอกสารเพิ่ม)  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว2835 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว2833 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.4/ว2811 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง6274 แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว2808 การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.5/ว6265 เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว2729 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 507