หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีลl รหัสทางหลวงท้องถิ่น 49-007 สายถ้ำผาจ๊อกป๊อก บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 10 ตำบลนาดอกคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ต.ค. 2561 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ [ 29 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาปรับปรุงขยายอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเขาแก้ว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นผาจ๊อกป๊อก-โพนสว่าง บ้านโนนเขาแก้ว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3