องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วเมธี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
การบริหารบุคคล
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลนาด้วงเดิมเป็นบ้านนาด้วง ตั้งชื่อตามทุ่งนาที่นายพรานด้วง อพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อราว 116 ปีก่อน (ประมาณปี พ.ศ.2424) ขึ้นการปกครองกับจังหวัดอุดรธานี มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายคำมี มณีดา ปี พ.ศ. 2488 ขึ้นการปกครองกับตำบลน้ำสวย และปี พ.ศ.2510 ตั้งเป็นตำบลนาด้วง มีนายคำตัน จางวางแก้ว เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันมี นางกัญญารัตน์ พาลลอง เป็นกำนันตำบลนาด้วง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 เลือกตั้งสมาชิก อบต. ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 พื้นที่ครอบคลุมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านในเขตอบต.เต็มพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8,9 หมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 11 เป็นเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1 , 3 , 10 , 12 มีพื้นที่ 174 ตารางกิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี ที่ตั้ง 185 หมู่ 5 บ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทางห่างอำเภอ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเลย 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 51.38 ตารางกิโลเมตร (ไม่นับรวมพื้นที่ของเทศบาลซึ่งมีพื้นที่ 8.62 ตารางกิโลเมตร)
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จ.เลย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จ.เลย  
 
 
 
 
 
 
เป็นที่ราบสูง สภาพทั่วไปเป็นป่าเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและเขตปฏิรูปที่ดิน
 
ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และ ฤดูฝน
 
         

เกษตรกรรม คิดเป็น 80 %

รับจ้าง คิดเป็น 15 %

รับราชการ คิดเป็น 5 %
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,792 คน แยกเป็น

ชาย 1,424 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00

หญิง 1,368 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,202 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 54.34 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   บ้านศรีประทุม 49 48 97 40  
4   บ้านแสงเจริญ 131 102 233 180
  5   บ้านแก้วเมธี 133 132 265 131  
6   บ้านป่าหวายพัฒนา 325 336 661 291
  7   บ้านโพนเขาแก้ว 59 59 118 66  
8   บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 384 392 776 249
  9   บ้านหนองแคน 268 239 507 181  
11   บ้านแสงอรุณ 75 60 135 64
    รวม 1,424 1,368 2,792 1,202
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ กันยายน พ.ศ. 2559