หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
    
 
  
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปีแรก ต.ค.61-มี.ค.62) [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 99  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562 (รอบครึ่งปีแรก 1 ต.ค.61-31 มี.ค.2562) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562 (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2